Automaterijal
Naslovna ShellGrađevinske mašine
 • Motorna ulja
 • Hidraulična ulja
 • Atf i menjačka ulja
 • Masti Gadus
 • Shell Spirax S1 ATF TASA

  Shell Spirax S2 A 80W-90

  Shell Spirax S2 A 85W-140

  Shell Spirax S2 ALS 90

  Shell Spirax S2 ATF AX

  Shell Spirax S2 G 80W-90

  Shell Spirax S3 AD 80W-90

  Shell Spirax S3 AX 80W-90

  Shell Spirax S3 G 80W

  Shell Spirax S4 ATF HDX

  Shell Spirax S4 G 75W-90

  Shell Spirax S6 AXME 75W-90

  Shell Spirax S6 GXME 75W-80