Automaterijal
 • Adresa: 15000 Šabac, Prvomajska 61
 • e-mail: info@automaterijal.com

Maloprodaja

 • tel.: 015/ 334-630, tel./fax: 015/ 31-00-49
 • trgovac - poslovođa Slobodan Gajić
 • e-mail: Slobodan.Gajic@automaterijal.com
 • trgovac - serviser akumulatora Milomir Nedić
 • trgovac Srđan Milošević
 • trgovac - vozač Boban Đurđević
 • trgovac - vozač Filip Kovačević
 • trgovac - vozač Rade Spasojević
 • Veleprodaja

 • tel.: 015/ 319-000, fax: 015/ 319-001
 • trgovac - poslovođa Zoran Milojević
 • e-mail: Zoran.Milojevic@automaterijal.com
 • trgovac - vozač Vladan Nedić
 • e-mail: Vladan.Nedic@automaterijal.com
 • trgovac - vozač Aleksandar Gajić
 • e-mail: Aleksandar.Gajic@automaterijal.com
 • Administracija

 • tel./fax: 015/ 319-001
 • e-mail: office@automaterijal.com
 • direktor Vladan Spasojević